Sorry if you notice any errors on this page - we're updating our design. Thanks for your patience!

Vikingemuseet

Vikingemuseet
Museet er et helt særligt museum, fordi en tur ned af trappen til udstillingslokalet i bogstaveligste forstand er en rejse tilbage til vikingernes by. Udstillingen fortæller om og viser de fund, som er gjort på netop det sted for ca. 1000 år siden, der hvor Nordea ligger i dag.

Historien bag Vikingemuseet
De mange fund du kan se i Vikingemuseet, vidner om, at Aarhus allerede i vikingetiden var en driftig handelsby, hvor de handlende havde kontakter mod både nord, syd og øst, og hvor der boede mange forskellige håndværkere. Byen var omkranset af en enorm forsvarsvold, der
beskyttede mod angreb udefra og sikrede, at der var kontrol med, hvem der bevægede sig ind og ud gennem byportene.  
 
I begyndelsen af 1960´erne blev det gamle Hotel Skandinavien revet ned for at give plads til den bygning, som nu huser Nordea Bank. Forud for byggeriet udgravede Moesgaard Museums arkæologer grunden i 1963 og 1964. Arkæologerne arbejdede sig ned gennem rester af middelalderens huse og affaldsdynger, og længst nede, 3 meter under nutidens gadeniveau, fandt man et lille udsnit af vikingernes Aros.  
 
Der blev fundet huse, brønde, hegn, gadeforløb, affaldsgruber, værktøj, keramik og mange andre genstande. Også byens vold fra vikingetid og middelalder dukkede op længst mod syd i udgravningen.
 
Fundkomplekset var så enestående i dansk sammenhæng, at man valgte at bevare og indarbejde denne lille del af vikingernes Aros i en udstilling i Nordeas kælder. Udstillingen, der stod færdig i 1968, blev bekostet af Aarhus Kommune og produceret af Moesgård Museum.  
 
Nye fund og ny viden
På det nu renoverede Vikingemuseum kan man bl.a. se en rekonstruktion af et af i alt syv halvt nedgravede grubehuse, der er fundet spor af, mens fire grubehuse er oplyst på gulvet i kælderen præcis der, hvor de har stået. 
 
I det ene grubehus fandt man skelettet af en mand, dateret til midten af 800-tallet. Manden, hvis skelet i dag kan ses på Vikingemuseet, var ca. 170 cm høj, spinkelt bygget, og hans hoved på nær kæben mangler. Han er den ældste aarhusianer, der er fundet, og måden, hvorpå han ligger, tyder på, at vi her står med en mordgåde fra vikingetiden.  
 
Manden har en større helet fraktur på ydersiden af den ene bækkenhalvdel, hvor lårbenet fæstner, som muligvis stammer fra et voldsomt fald. Ophelingen må have været meget smertefuld. Han har desuden haft slidgigt i den øverste del af lænden samt den midterste del af ryggen.
 
Hans kranie og overarm er ikke fundet, men en underkæbe blev fundet meget tæt ved og tilhører sandsynligvis manden, da den passer godt med hans alder.  
 
Derudover er der udgravet en mængde fund, bl.a. skår fra lerkar, dyreknogler, jernknive, hvæssesten, kværnsten, pilespidser, bennåle og perler. Alle er fundet på stedet, hvor Vikingemuseet befinder sig, og udstilles i montrer præcis, hvor de kom til syne.  
 
Både originaler og kopier
Renoveringen af udstillingen betyder også at der er kommet nyt tekstindhold, tidssvarende design med af nye plancher og montrer samt bedre belysning. Desuden er der kommet lydbilleder til og på en TV-skærm kan man se en animation af et vikinge-angreb på Aarhus.
 
En detaljeret modelby af Aarhus på Harald Blåtands tid omkring 980 udstilles for at give en mere rummelig opfattelse af vikingetidens Aros.  
 
Vikingemuseet har herudover fået tilført en række nye genstande, bl.a. en velbevaret kassebrønd af vikingetidstype, samt en lang række fine vikingetidsfund, der er fremkommet gennem udgravninger på stedet og i Aarhus i øvrigt.
 
I nogle få tilfælde vil der blive tale om kopier af originale genstande – dette skyldes sikkerhedskrav til museet, der jo ikke er under konstant opsyn.  
 
Endelig udstilles også en kopi af Hørningstenen, hvis original indgår i Moesgård Museums faste udstilling af runesten. Hørningstenen blev fundet i 1849 ved den gamle vej mellem Jelling og Aarhus, hvilket meget vel kan være den oprindelige placering.  
 
Vikingetidens Aarhus – fra sidst i 700-tallet til sidst 1000-tallet  
Vikingerne var skandinaver – svenskere, nordmænd og danskere. Almindeligvis forbinder man ordet viking med sørøveri og plyndringer, men vikingernes aktiviteter var langt mere omfattende.
 
Vikingerne var frygtede i deres samtid, fordi deres overlegne skibsteknologi muliggjorde overraskende commando-raids. Deres krigeriskhed og voldsomhed er beskrevet i samtidige kilder, der oftest er blevet til i de klostre, som var ofre for angrebene.  
 
Vikingerne beskæftigede sig også med handelsvirksomhed fra Rhinlandet i vest til Rusland i øst. De koloniserede i England, Normandiet og på De nordatlantiske Øer. De nåede endda til Nordamerika, hvor de slog sig ned i en kort periode på spidsen af Newfoundland. Det er denne udfarende side af vikingerne, vi hører mest om.
 
Men langt de fleste vikinger var fredelige bønder, der passede deres gårde hjemme eller i de områder, hvor de havde slået sig ned. 
 
Aarhus har vist sig at være ældre end først antaget, og kan nu følges helt tilbage til de sidste årtier af 700-tallet. Kun Ribe og Hedebys grundlæggelse kan føres endnu nogle årtier længere tilbage end det er tilfældet i Aarhus.
 
Det, som gør Aarhus til noget helt særligt er, at det oprindelige bycenter, i modsætning til i Ribe og Hedeby, er forblevet på det samme sted i de 1200 år der er gået, hvilket er ganske enestående i skandinavisk sammenhæng.

GRATIS ADGANG

Opening hours

04/01/2016 - 30/12/2016 Mandag - Onsdag, Fredag 10:15 - 16:00
04/01/2016 - 30/12/2016 Torsdag 10:15 - 17:00

Del denne side

Opdateret af:

VisitAarhus info@visitaarhus.com
 

Kontakt

Adress

Skt. Clemens Torv 6
8000 Aarhus C

Phone

+45 87394000

Facilities

  • Samlingernes emne

    • Vikingetid

Find routes

Find a route to this destination

Från

Transport

Coordinates

Longitude : 10.208869
Latitude : 56.15663