Skjern Å

Skjern Å-dalen er der i dette århundrede gennemført store indgreb i naturen. Efter en række isolerede forsøg på inddigning og regulering gennem de sidste 100 år blev der gennemført et meget stort afvandingsprojekt i 1960'erne. De slyngede åløb blev lagt i inddigede kanaler, og pumpestationer blev bygget. Vandet skulle væk fra ådalen, og 4000 ha eng og sump blev omdannet til agerjord. Fugtige enge, høstakke og kreaturer blev afløst af produktive kornmarker og landbrugsmaskiner. I dag - 30 år senere - skal der igen være enge og vådområder. Skjern Å Naturprojektet omfatter ca. 2200 ha - eller ca. halvdelen af det område, der blev afvandet i 1960'erne. Skjern Å Naturprojekt i Skjern Å-dalen er Nordeuropas største naturgenopretningsprojekt. Udstillingen "Alle Tiders Å" fortæller om Skjern Å naturprojektet og Skjern Å-dalens lange historie. Udstillingen kan bruges som udgangspunkt til naturprojektet og mange aktiviteter i tilknytning til Skjern Å-dalen og henvender sig til lokalbefolkningen såvel som besøgende og turister. Skjern Å Naturprojekt kan følges på internet. Borde og bænke er opstillet bag Lønborg Kirke, hvor der er en flot udsigt over ådalen.

Opening hours

01/01/2015 - 31/12/2020 Mandag - Søndag

Share this page

Opdateret af:

Destination Ringkøbing Fjord holger@hvidesande.dk
 

Kontakt

Adress

Langkærvej 12
6900 Skjern

Facilities

 • Faciliteter

  • Vandreruter
  • Afmærkede ruter
 • Klassifikation

  • Johanneskors
 • Type

  • Å

Transport

Coordinates

Longitude : 8.406251
Latitude : 55.92014