Med segel eller motor

I Danmark finns det mer är 350 fritidshamnar, allt från små stämningsfulla till stora eleganta marinor med alla moderna faciliteter. Här kan du läsa mer om faciliteter, kostnader och annat som hör till.

Hamnar i Danmark

Danmark har många hamnar. Det räcker att kasta en blick på ett sjökort för att upptäcka att det aldrig är långt till nästa hamn. I Danmark finns det mer än 350 hamnar i alla kategorier.

Det finns små idylliska hamnar med härlig stämning och särpräglad natur och dessa hamnar hittar du främst på de många små öar som förr var en viktig knutpunkt för sjöfarten.

Större och modernare hamnar och marinor hittar du främst i och nära handelsstäder längs med Jyllands östkust samt på Själland och Fyn.

Sök efter fritidshamnar i Danmark.

Faciliteter 

Alla hamnar har bra faciliteter. Vatten, el, toaletter, dusch och möjlighet att handla är standard . Därutöver hittar du ofta café, restaurang, bränsle, turistinformation och cykeluthyrning i de flesta större hamnar. Vissa hamnar har dessutom båttillbehör, varv, kran, ramp och möjlighet för att tömma septitank.

Priser

Varje hamn fastställer själv sina priser så de kan variera från hamn till hamn. I några hamnar betalar du en enhetstaxa oavsett båtens storlek, i andra hamnar betalar du efter båtens längd eller bredd. Det vanligaste är att det finns tre priskategorier efter normala längdintervaller. Hamntaxan avgörs av efterfrågan, belägenhet och vilka faciliteter som finns. Vissa hamnar har rabattsystem eller fri övernattning ett visst antal nätter, som du kan få uppgifter om på hamnkontoret.

Genomsnittspris per dygn:

Båtar under 8 m: DKK 60 – 150 Båtar under 12 m: DKK 80 - 150 Båtar över 12 m: DKK 120 – 250

I några hamnar ingår elavgiften i priset, i andra tillkommer DKK 10 – 25 per dygn.

Avgiftsfria hamnar

"Frihavnsordningen" ger möjlighet att ligga i hamnen avgiftsfritt i upp till 3 dygn om man är medlem i "Frihavnsordningen". För att få ta del av erbjudandet krävs att båtägaren är medlem i en seglarklubb hemmahörande i en hamn som också är ansluten. Etiketten som visar att man är ansluten, FH-etiketten, ska förnyas varje år och sitta på en synlig plats på båten. Ta också med kvittot för betalningen för platshyra i den hamn som är båtens hemmahamn eftersom du kan behöva visa fram det.

För närvarande är cirka 150 danska samt en rad svenska, norska och tyska hamnar med i sammanslutningen.

Här kan du läsa mer om Frihavnsordningen.

Share this page