Borreby Mose

Vandretur gennem Borreby Mose.

Borreby Mose rummer et ufatteligt rigt fugleliv, og der yngler mange arter vadefugle. Strandskade, vibe, stor kobbersneppe, brushane og klyde er karakteristiske. Skeand og gråstrubet lappedykker er mindre almindelige ynglefuglearter. Mosen er et af landets bedste ynglesteder for grågåsen.
I trækperioden forår og efterår gør omkring 3000 grågæs ophold her. Mange andefuglearter benytter mosen som fouragerings- og hvileplads under trækket. Troldand, pibeand, spidsand og krikand forekommer også almindeligt.
Turen udgår fra den lille p-plads efter Borreby Herreborg. Vi går ad grusvejen langs den gamle fjordarm, der fra Skælskør Inderfjord strakte sig ind til det, der nu er Borreby mose.
Til højre har vi den gamle kystlinie og til venstre mosen og dens rørskove med det rige fugleliv. Ofte ser man den guldhovedet rørhøg svæve over rørskoven. Ude i mosen kan vi især oppe fra asfaltvejen se stor kobbersneppe, klyde, grågås, hejre og mange flere.
Her lå tidligere en hollandsk mølle, bygget i 1842 samtidig med en dæmning tværs over den gamle fjordarm.
Møllen skulle trække dels en kværn, dels en vandsnegl, der løftede vandet fra inddæmmede område ud i inderfjorden. Møllen blev nedrevet i 1983, men møllehuset ligger der endnu.
Vi går videre vestover på dæmningen fra 1842. Fint udsyn til frugtplantagene på den anden side af fjorden og den lille ø Kidholm.
Stadig vestover bevæger vi os op over den gamle kystlinie.
Til højre, ud mod fjorden ses et smukt landskab med småbakker, mindre træbevoksninger og en spændende kystlinie. Folder med rutebeskrivelse udleveres på VisitVestsjællands turistbureauer.

Turen er ca.1,6 km

Borreby Mose hører til Borreby Herreborg

Opdateret af:

VisitVestsjælland A/S info@visitvestsjaelland.dk
 

Find routes

Find a route to this destination

Från

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 11.280765687
    Latitude : 55.228993408