The round churches

Bornholms rundkyrkor

Såväl Östersjöfästningar som platser för tillbedjan. Bornholms rundkyrkor är fascinerande fönster bakåt i tiden.

Danmark har totalt sju medeltida rundkyrkor, varav fyra återfinns på Bornholm.

Det sägs att rundkyrkorna användes i två olika syften, nämligen både som kyrkor och fästningar. Att hela fyra av sju rundkyrkor ligger på Bornholm vittnar om öns historiskt sett strategiskt viktiga position i Östersjön.

Den största rundkyrkan hittar du i Østerlars, övriga ligger i Olsker, Nylars och Nyker.

 
 

Share this page