Praktisk information

2011 tilldelade den internationella organisationen Foundation for Environmental Education (FEE) BLÅ FLAGG till 220 stränder, som ett bevis på att de lever upp till de hygieniska och miljömässiga krav som finns.

Läs mer om vilka danska stränder som har BLÅ FLAGG.