Praktisk information

Utgångspunken är att alla har rätt att vistas i den danska naturen, men man ska ta hänsyn till djur, växter och andra människor man möter. Man ska även ta hänsyn till bönder, skogsägare och andra privata markägare. Därför är man alltid skyldig att följa eventuella anvisningar eller skyltar som finns uppsatta.

På vissa platser kan det vara delvis eller helt förbjudet att vistas, t ex vid militäranläggningar och reservat eller i samband med jakt.

Läs med om tillgången till den danska naturen på Naturstyrelsens hemsida.

Vad man får och inte får göra i de danska skogarna. Vad man får göra i de danska skogarna beror på om skogen är privatägd eller allmän.

Om skogen är privat, något som två av tre skogar är, får man:
- Färdas till fots och på cykel på stigar och vägar
- Färdas i skogen från kl. 06.00 till solnedgång

Om det är allmän skog får man:
- Färdas överallt, också utanför stigarna
- Rida enligt särskilda regler, för dem kontaktas skogsägaren
- Färdas i skogen alla dygnets timmar
- Övernatta på de iordningställda övernattningsplatser som finns

Det finns ingen Allemansrätt i Danmark.