Praktisk information

Den danska myntenheten är kronor och ören, precis som i Sverige. En krona = 100 öre. Krona förkortas Kr. i Danmark medan man i utlandet ofta skriver DKr eller DKK om danska kronor.
Mynt finns i följande valörer: 50 öre, 1 kr, 2 kr, 5 kr, 10 kr och 20 kr. Sedlar finns i följande valörer: 50 kr, 100 kr, 200 kr, 500 kr. och 1 000 kr.

Eftersom Danmark står utanför den europeiska valutan, Euro, gäller den inte som betalningsmedel i landet, utan betraktas som utländsk valuta på samma sätt som till exempel US dollar. Inte heller svenska kronor gäller som betalningsmedel i Danmark. 

Införsel och utförsel av valuta
Det finns inga restriktioner på in- och utförsel av valuta, men det finns en rapporteringsplikt om beloppet överstiger EUR 10 000 (Motsvarande cirka 93 000 svenska kronor).