Praktisk information

Antal invånare: 5 605 000

Invånare per km2: 128

Åldersfördelning:

0-19 år: 24,4 %

20-59 år: 52,5 %

60 år +: 23 %

Medellivslängd:

Män: 77,9 år

Kvinnor: 81,9 år

Upplysningar per 1 januari 2013 – Källa: Danmarks Statistik.