Praktisk information

Antal invånare: 5 534 738

Invånare per km2: 128

Åldersfördelning:

0-19 år: 24,4 %

20-59 år: 52,5 %

60 år +: 23 %

Medellivslängd:

Män: 76,5 år

Kvinnor: 80,8 år

Upplysningar per 1 januari 2010 – Källa: Danmarks Statistik.