Sorry if you notice any errors on this page - we're updating our design. Thanks for your patience!

Praktisk information

Åldersgränsen för att handla öl och vin i Danmark är 16 år. För att få handla tobak och drycker med en alkoholhalt på mer än 16,5% är åldersgränsen 18 år.