Transport

Alla danska taxibilar ska vara utrustade med en taxiskylt på taket och en taxameter som alltid ska slås på när resan startar. Taxametern visar taxan inkl. dricks. Extrakostnader som cykeltransport och leverans av bagage till dörre är exklusive priset på taxametern. Priset kan variera beroende på tid på dygnet.

Aktuella tariffer finns på ”Taxinævnets” hemsida

En resa från Köpenhamns Flygplats till centrala Köpenhamn kostar ca DKK 200-250 beroende på tid på dygnet.

En taxichaufför är skyldig att erbjuda kunden ett tryckt kvitto, som minimum ska innehålla uppgifter om vilket bolag det är inkl. kontaktuppgifter, bilens tillståndsnummer, datum och klockslag samt sträcka och pris för resan. Bilens tillståndsnummer och aktuella tariffer ska vara synliga i bilen.

Sök taxibolag i Danmark