Transport

Om ditt fordon är godkänt/registrerat i ditt hemland är det inga problem att använda det i Danmark. Fordonet ska ha nummerskylt och nationalitetsmärke och föraren ska ha ett officiellt körkort skrivet med latinska bokstäver.

Säkerhetsutrustning

Om bilen har säkerhetsbälten ska de alltid användas. Barn, som har fyllt 3 men inte 7 år, ska sitta fastspända i barnstol. Barn under 3 år ska vara fastspända i godkänd bilbarnstol eller annan godkänd säkerhetsanordning som passar barnets vikt och längd. Om bilen saknar bilbälten i baksätet får barnet sitta i baksätet utan säkerhetsutrustning.

Det är obligatoriskt att ha lyset påslaget även under dagen.
Det är obligatoriskt att ha varningstriangel i bilen.

Det är förbjudet att använda mobiltelefon utan headset för bilens förare.

Om du kör motorcykel eller moped måste godkänd hjälm användas.

Det är inte obligatoriskt med vinter-/dubbdäck i Danmark. Dubbdäck får endast användas mellan 1 november och 15 april och enbart om bilens alla hjul har dubbdäck.

Försäkring

Utländska fordon ska vara försäkrade, vilket anses uppfyllt om fordonet är godkänt och registrerat i ett EU-land, på Färöarna, i Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Island eller Kroatien. I fordon från andra länder måste föraren ha ett grönt internationellt körkort eller en s.k. gränsförsäkring som utfärdas av Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring.

Se också avsnittet om trafikregler

Hitta inspiration till julupplevelser i hela Danmark!