Sorry if you notice any errors on this page - we're updating our design. Thanks for your patience!

Värt att veta

Sommartid startar i Danmark, precis som i resten av Europa, den sista söndagen i mars och slutar den sista söndagen i oktober.

2016 är det sommartid den 27 mars till 30 oktober. Sommartid för 2017 börjar 26 mars och avslutas den 29 oktober