Värt att veta

Total areal: 43 098 km2

Total kustlinje: 7314 km

Antal namngivna öar: 407

Högsta naturliga punkt: 170,86 m ö h (Møllehøj)

Största sjö: 39,5 km2 (Arresø)

Längsta å: 158 km (Gudenå)

Fördelning av mark:

Lantbruk: 67 %

Skogar och hedar: 16 %

Stad, väg, anläggningar: 10 %

Sjö, ängar och mossar: 7 %

Största städer:

Köpenhamn/Huvudstadsområdet: 1 181 000 invånare

Aarhus: 243 000 invånare

Odense: 166 000 invånare

Aalborg: 102 000 invånare

Esbjerg: 71 000 invånare

Upplysningar per 1 januari 2010 – Källa: Danmarks Statistik