Kulturupplevelser

Det finns fem danska sevärdheter med på UNESCO´s världsarvslista, som är en förteckning över de mest ovärderliga kulturminnesmärken och naturscener i världen.

De danska sevärdheterna är följande:

 

Kronborg Slot, Helsingør

Läs mer om Kronborg Slot

Motivering:
Ett enastående exempel på ett renässansslott som har haft en markant roll i Nordeuropas historia.

Roskilde Domkyrka, Roskilde

Läs mer om Roskilde Domkyrka

Motivering:
Den viktigaste gotiska kyrkan byggd i mursten i Nordeuropa.

Jellinghögarna med runstenarna och kyrkan, Jelling

Läs mer om Kongernes Jelling

Motivering:
Dels i form av gravhögarna och den ena runstenens vittnesbörd över hednisk, nordisk kultur, dels i form av att den andra runstenen och kyrkan visar det danska folkets övergång till kristendomen.

Stevns Klint

Läs mer om Stevns Klint

Vadehavet

Läs mer om Vadehavet

Läs mer om UNESCO´s världsarvslista.