Aktiv semester

Utöver en bra cykel så är bra cykelkartor och guider dina bästa kompisar i jakten på en lyckad cykelsemester. 

Danska Cykelförbundet (Dansk Cyklist Forbund) erbjuder ett stort urval av guider och kartor till försäljning via deras hemsida.

Nordisk Korthandel publiserar en rad detaljerade cykelkartor av hög kvalitet, tryckt på vattenavstötande och tåligt material - perfekt för cykelsemestern. Just nu har de utgivit fem cykelkartor för Fyn, Bornholm, Östjylland, Nordsjälland och Sydsjälland. De resterande delarna av Danmark kommer att täckas in av yttterligare tre kartor som planeras att ges ut våren 2016. 

Kartorna visar:
- Nationella cykelrutter
- Regionala cykelrutter
- Lokala cykelrutter, inklusive de nya Panoramarutterna
- Generell information om övernattning, att ta cykeln på tåget med mera.
- Vandrarhem och tältplatser

Kartorna är i skala: 1:100 000 förutom Bornholmskartan som är i skala: 1:50 000. Innehållsförteckningen är på danska, engelska och tyska.  

Du kan beställa kartorna på www.Scanmaps.dk 

Digitala cykelkartor
På Vejdirektoratets hemsida hittar du en digital cykelkarta du kan se de nationella cykelrutterna och exportera rutter till din GPS.

Här hittar du Vejdirektorates digitala cykelkarta