Aktiv semester

Den internationella organisationen Foundation for Environmental Education (FEE) har i 2013 tilldelat 55 danska hamnar BLÅ FLAG, som en symbol för att de uppfyller en rad hygieniska och miljömässiga krav. 

På Friluftrådets hemsida kan du se vilka danska hamnar som har BLÅ FLAGG.